Commit 2b713018 authored by di68kap's avatar di68kap
Browse files

- MLW ergänzt...

parent 5ddeb1bd
LEMMA *facitergula
fascitergula, facietergula, facistergula, facitercula
{sim.}
fascitergula, facietergula, facistergula, facitercula {sim.}
GRAMMATIK
......@@ -19,24 +18,27 @@ SCHREIBWEISE
BEDEUTUNG
LAT pannus, faciale, sudarium -- DEU Gesichts-, Schweißtuch {usu liturg.; de re v. {=> eintrag/ibi_X}}:
LAT pannus, faciale, sudarium --
DEU Gesichts-, Schweißtuch {usu liturg.; de re v. {=> eintrag/ibi_X}}:
* Catal.: thes. Germ.; 28,11 (post 851) "-um III".
* Form.: Sangall.; {#ibi_2} 39 p. 421,16 "munuscula ... direximus, hoc est palliolum ... ,
-as duas"
* Form.: Sangall.; {#ibi_2} 39 p. 421,16
"munuscula ... direximus, hoc est palliolum ... , -as duas"
* Catal.: thes. Germ.; 18,7 "-eterculi viginti quatuor"
* Libri: confrat. I; {#ibi_1} app. A 6 p. 137,30 "pulpitum ... -a cocco imaginata
circumdari iussit {pontifex}"
* Catal.: thes. Germ.; {#ibi_3} 76,15 "-rulae II"; 40,5 VI "vizregule"; 129a,5 "-sterculas
II."; {#ibi_5} 24,8 "-itella X"; 114,8 VIII "fezdreglę"; 6,24 "fasciutercule VII";
* Libri: confrat. I; {#ibi_1} app. A 6 p. 137,30
"pulpitum ... -a cocco imaginata circumdari iussit {pontifex}"
* Catal.: thes. Germ.; {#ibi_3} 76,15 "-rulae II";
40,5 VI "vizregule"; 129a,5 "-sterculas II."; {#ibi_5} 24,8 "-itella X";
114,8 VIII "fezdreglę"; 6,24 "fasciutercule VII";
{#ibi_4} 92,6 "fascerculę tres"; 21,20 IIII "festregelę" {saepe}
BEDEUTUNG
LAT capital, rica -- DEU Kopftuch:
* Transl.: Libor. I; 32 "raptis feminarum -is (fa[s]citergiis {var. l.})."
* Transl.: Libor. II; 20 "nuditatem membrorum illius {puellae} tegere festinarunt fideles
clerici et laici inprimis cum eorum -cula, dein vestibus solitis."
* Transl.: Libor. I; 32
"raptis feminarum -is (fa[s]citergiis {var. l.})."
* Transl.: Libor. II; 20
"nuditatem membrorum illius {puellae} tegere festinarunt fideles clerici et laici inprimis cum eorum -cula, dein vestibus solitis."
AUTORIN Weber
......@@ -35,7 +35,7 @@ BEDEUTUNG
UNTER_UNTER_BEDEUTUNG in univ.:
BELEGE
* Leg.: Burgund. Rom.; 38,1 "si quis ... nullo metu aut imperio ad pacta venire conpellitur, sed libera voluntate pactum inisse cognuscitur {eqs.}"
* Ionas: Bob. Columb.; 1,17 p. 185,9 "quae {sc. ferae} ad imperium eius statim veniebant"
* Ionas: Bob. Columb.; 1,17; p. 185,9 "quae {sc. ferae} ad imperium eius statim veniebant"
* Lex: Baiuv.; 1,10 "hoc {sc. lex} per inperium regis vel iudicis fiat"
* Arbeo: Emm.; 16 p. 49,17 "ex imperio principis ... in ospiti sui scuriam ... deductus est" {episcopus} {persaepe} {v. et {=> p. 1407, 57|ziel}}
......
......@@ -34,9 +34,8 @@ Lemma = [< klassisch | gesichert >] LemmaWort
LemmaWort = LAT_WORT
LemmaVarianten = LemmaVariante { [","] [ZW] LemmaVariante }
[[TR] Zusatz]
LemmaVariante = LAT_WORT
LemmaVariante = LAT_WORT [Zusatz]
## GRAMMATIK-POSITION ##
......
......@@ -86,9 +86,8 @@ class MLWGrammar(Grammar):
LemmaWort = LAT_WORT
LemmaVarianten = LemmaVariante { [","] [ZW] LemmaVariante }
[[TR] Zusatz]
LemmaVariante = LAT_WORT
LemmaVariante = LAT_WORT [Zusatz]
## GRAMMATIK-POSITION ##
......@@ -314,7 +313,7 @@ class MLWGrammar(Grammar):
flexion = Forward()
genus = Forward()
wortart = Forward()
source_hash__ = "99f1201bf75fcfa59078da911b51898a"
source_hash__ = "cf6864469af6da5c73aae7ea82cdceef"
parser_initialization__ = "upon instantiation"
COMMENT__ = r'(?:\/\/.*)|(?:\/\*(?:.|\n)*?\*\/)'
WHITESPACE__ = r'[\t ]*'
......@@ -435,8 +434,8 @@ class MLWGrammar(Grammar):
wortart.set(Alternative(Token("nomen"), Token("n."), Token("verb"), Token("v."), Token("adverb"), Token("adv."), Token("adjektiv"), Token("adj."), Token("praeposition"), Token("praep.")))
Grammatik = Series(wortart, ABS, flexion, Option(genus), mandatory=1)
GrammatikPosition = Series(ZWW, Token("GRAMMATIK"), Option(LZ), Grammatik, ZeroOrMore(Series(ABS, GrammatikVariante)), mandatory=3)
LemmaVariante = Synonym(LAT_WORT)
LemmaVarianten = Series(LemmaVariante, ZeroOrMore(Series(Option(Token(",")), Option(ZW), LemmaVariante)), Option(Series(Option(TR), Zusatz)))
LemmaVariante = Series(LAT_WORT, Option(Zusatz))
LemmaVarianten = Series(LemmaVariante, ZeroOrMore(Series(Option(Token(",")), Option(ZW), LemmaVariante)))
LemmaWort = Synonym(LAT_WORT)
gesichert = Token("$")
klassisch = Token("*")
......
......@@ -24,8 +24,7 @@
fascitergula
facietergula
facistergula
fascitercula
{sim.}
fascitercula {sim.}
GRAMMATIK
nomen; -ae f."""
......@@ -47,4 +47,4 @@ M1: """app. A 6 p. 137,30 """
[fail:Werk]
F1: """Fred. 2,35sqq. capit. p. 43. 2,36 p. 60,10.
ym-"""
\ No newline at end of file
ym-"""
......@@ -128,33 +128,37 @@ Match-test "3"
" "
)
)
(LAT_WORT
(:RegExp
"facietergula"
)
(:Whitespace
" "
)
)
(Zusatz
(:Token
"{"
(LemmaVariante
(LAT_WORT
(:RegExp
"facietergula"
)
(:Whitespace
" "
)
)
(FREITEXT
(DEU_WORT
(DEU_KLEIN
(:RegExp
"sim"
(Zusatz
(:Series
(:Token
"{"
)
(FREITEXT
(DEU_WORT
(DEU_KLEIN
(:RegExp
"sim"
)
)
)
(SATZZEICHEN
"."
)
)
)
(SATZZEICHEN
"."
(:Token
"}"
)
)
)
(:Token
"}"
)
)
)
......@@ -196,35 +200,39 @@ Match-test "4"
" "
)
)
(LAT_WORT
(:RegExp
"fascistergula"
)
(:Whitespace
" "
)
)
)
)
(Zusatz
(:Token
"{"
)
(FREITEXT
(DEU_WORT
(DEU_KLEIN
(LemmaVariante
(LAT_WORT
(:RegExp
"sim"
"fascistergula"
)
(:Whitespace
" "
)
)
(Zusatz
(:Series
(:Token
"{"
)
(FREITEXT
(DEU_WORT
(DEU_KLEIN
(:RegExp
"sim"
)
)
)
(SATZZEICHEN
"."
)
)
(:Token
"}"
)
)
)
)
(SATZZEICHEN
"."
)
)
(:Token
"}"
)
)
)
......@@ -248,8 +256,7 @@ Match-test "1"
fascitergula
facietergula
facistergula
fascitercula
{sim.}
fascitercula {sim.}
GRAMMATIK
nomen; -ae f.
......@@ -333,40 +340,37 @@ Match-test "1"
)
)
)
(LAT_WORT
(:RegExp
"fascitercula"
)
)
)
)
(:Series
(ZWW
(ZEILENSPRUNG
(:RegExp
""
""
(LemmaVariante
(LAT_WORT
(:RegExp
"fascitercula"
)
(:Whitespace
" "
)
)
)
)
(Zusatz
(:Token
"{"
)
(FREITEXT
(DEU_WORT
(DEU_KLEIN
(:RegExp
"sim"
(Zusatz
(:Series
(:Token
"{"
)
(FREITEXT
(DEU_WORT
(DEU_KLEIN
(:RegExp
"sim"
)
)
)
(SATZZEICHEN
"."
)
)
(:Token
"}"
)
)
)
(SATZZEICHEN
"."
)
)
(:Token
"}"
)
)
)
......
......@@ -36,7 +36,7 @@ from MLWCompiler import get_grammar, get_transformer
with toolkit.logging(True):
error_report = testing.grammar_suite('grammar_tests', get_grammar, get_transformer,
fn_patterns=['08_test*'],
fn_patterns=['*_test*'],
verbose=True)
print(error_report)
print(error_report[:error_report.find('\n')])
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment