Commit a02d0af9 authored by di68kap's avatar di68kap
Browse files

- MLW: geschachtelte Belege hinzugefügt

parent 50ad97b5
......@@ -7,13 +7,13 @@ LEMMA imperium
GRAMMATIK
nomen; -i n.
/* comment */
SCHREIBWEISE
script.: // gibt es hier überhaupt andere Kategorien außer "script."?
hym-: {=> imperator37m_1}
hym-: {=> imperator37m_1}
em-: Chron.: Fred.; 2,35sqq. capit.; p. 43.; 2,36 p. 60,10.
ym-: Chart.: Sangall.; A 194.
impir-: {=> imperator38m_1}
impir-: {=> impoerator38m_1}
STRUKTUR
form. sing.:
......@@ -32,7 +32,7 @@ BEDEUTUNG
LATEINISCH iussum, praeceptum, mandatum
DEUTSCH Befehl, Anweisung, Auftrag
UNTER_BEDEUTUNG proprie:
UNTER_BEDEUTUNG proprie:
UNTER_UNTER_BEDEUTUNG in univ.:
* Leg.: Burgund. Rom.; 38,1 "si quis ... nullo metu aut imperio ad pacta venire conpellitur, sed libera voluntate pactum inisse cognuscitur {eqs.}"
......@@ -73,8 +73,7 @@ BEDEUTUNG
* Einh.: Karol.; 1 p. 3,7 "ad quos (maiores domus) summa imperii pertinebat."
* Albert. Mett.: div. temp.; 1,1 "cuius (Wicmanni) maiores magnam partem Germanie et maxime circa littora Oceani imperio {imperia var. l.} tenebant."
* Dipl.: Conr. II.; 64 p. 78,17 "Chõnradus ... ad imperium designatus Romanorum."
* Const.: imp. II; 423,10 p. 557,43 "si rex ... in imperatorem electus ... ad imperium transire
voluerit {eqs.}" {persaepe} {v. et {=> p. 1395, 32|URL}}.
* Const.: imp. II; 423,10 p. 557,43 "si rex ... in imperatorem electus ... ad imperium transire voluerit {eqs.}" {persaepe} {v. et {=> p. 1395, 32|URL}}.
* Alcuin.: epist. 129; p. 191,22 "a vobis {sc. Cantuariensibus} imperii {@imperator39m_1}{imperi S1} potestas prima processit, et fidei catholicae origo exorta est."
UUU_BEDEUTUNG in indicatione temporis:
......
......@@ -165,7 +165,8 @@ Zusatz = { "{" !("=>" | "@" | "^") §EinzelnerZusatz { ";;" EinzelnerZusat
#### BELEGE ##################################################################
Belege = ["*"] Beleg { [LZ] "*" Beleg }
Belege = ["*"] Beleg { [LZ] (SonderBelege | "*" Beleg) }
SonderBelege = "**" Beleg { [LZ] "**" Beleg }
Beleg = [Zusatz] ((Verweis [Zitat]) | Zitat) [ABS Zusatz] ["."]
Zitat = Quellenangabe { SEM [ZW] BelegStelle }
Quellenangabe = [<Anker | Zusatz>] < BelegQuelle | Verweis >
......
......@@ -223,7 +223,8 @@ class MLWGrammar(Grammar):
#### BELEGE ##################################################################
Belege = ["*"] Beleg { [LZ] "*" Beleg }
Belege = ["*"] Beleg { [LZ] (SonderBelege | "*" Beleg) }
SonderBelege = "**" Beleg { [LZ] "**" Beleg }
Beleg = [Zusatz] ((Verweis [Zitat]) | Zitat) [ABS Zusatz] ["."]
Zitat = Quellenangabe { SEM [ZW] BelegStelle }
Quellenangabe = [<Anker | Zusatz>] < BelegQuelle | Verweis >
......@@ -317,7 +318,7 @@ class MLWGrammar(Grammar):
flexion = Forward()
genus = Forward()
wortart = Forward()
source_hash__ = "b672dda664d0a469c16dae0bf3585e5d"
source_hash__ = "2ebc0b379191a029f86fff325f660f17"
parser_initialization__ = "upon instantiation"
COMMENT__ = r'(?:\/\/.*)|(?:\/\*(?:.|\n)*?\*\/)'
WHITESPACE__ = r'[\t ]*'
......@@ -382,7 +383,8 @@ class MLWGrammar(Grammar):
Quellenangabe = Series(Option(SomeOf(Anker, Zusatz)), SomeOf(BelegQuelle, Verweis))
Zitat = Series(Quellenangabe, ZeroOrMore(Series(SEM, Option(ZW), BelegStelle)))
Beleg = Series(Option(Zusatz), Alternative(Series(Verweis, Option(Zitat)), Zitat), Option(Series(ABS, Zusatz)), Option(Token(".")))
Belege = Series(Option(Token("*")), Beleg, ZeroOrMore(Series(Option(LZ), Token("*"), Beleg)))
SonderBelege = Series(Token("**"), Beleg, ZeroOrMore(Series(Option(LZ), Token("**"), Beleg)))
Belege = Series(Option(Token("*")), Beleg, ZeroOrMore(Series(Option(LZ), Alternative(SonderBelege, Series(Token("*"), Beleg)))))
FreierZusatz = OneOrMore(Alternative(FREITEXT, VerweisKern, Verweis))
PlurSingHinweis = Token("plur. sensu sing.")
GebrauchsHinweis = Token("usu")
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment