Commit a506ddc6 authored by di68kap's avatar di68kap

- einige Formatierungsfehler behoben

parent 0829938a
......@@ -38,8 +38,8 @@ BEDEUTUNG pannus, faciale, sudarium -- Gesichtstuch, Schweißtuch,
BEDEUTUNG capital, rica -- Kopftuch:
* TRANSL. Libor. I; 32 "raptis feminarum #facitergulis {#fa[s]citergiis
var. l.}"
* TRANSL. Libor. I; 32 "raptis feminarum #facitergulis (#fa[s]citergiis
{var. l.})"
* TRANSL. Libor. II; 20 "nuditatem membrorum illius {puellae} tegere
festinarunt fideles clerici et laici inprimis cum eorum #facitercula, dein
......
......@@ -83,7 +83,7 @@ BEDEUTUNG potestas, dominatio, dicio --
pertinebat."
* ALBERT. METT. div. temp.; 1,1 "cuius {(Wicmanni)} maiores magnam partem
Germanie et maxime circa littora Oceani #imperio {(#imperia var. l.)}
Germanie et maxime circa littora Oceani #imperio (#imperia {var. l.})
tenebant."
* DIPL. Conr. II.; 64 p. 78,17 "Chõnradus ... ad #imperium designatus
......
......@@ -261,10 +261,6 @@ Zusatz, FesterZusatz, FreierZusatz, VariaLectio {
font-style: italic;
}
VariaLectio {
font-style: normal;
}
Sperrung {
display:inline;
/* font-stretch: expanded; */
......
DHParser-submodule @ 588474ca
Subproject commit cf5ef3ad207977046b03359fb6ff4a4e1d785e84
Subproject commit 588474ca580fe9d2673d632c789c00f6afe139e7
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment